GEPLANDE ACTIVITEITEN AFDELING ASSEN november 2017

Woensdag 1 november

Fietscontrole

CBS Het Kompas,
Einthavenstraat,
Assen

08.15u

 

Woensdag 1 november

Fietscontrole
Midden Drenthe

‘t Hieker Nust,
Westeinde 6,
Hijken

08.30 uur

 

Donderdag 2 november

Uitreiking DVL

Het Octaaf, Witterhoofdweg, Assen

10.30 – 12.00 uur

Donderdag 2 november

Fietscontroles

 

OBS De Valkenhorst,
Bremstraat, Assen

08.15 uur

 

Vrijdag 3 november

Fietscontrole

CBS Het Krijt, Schoolstraat, Assen

08.15 uur

Vrijdag 3 november

Vergadering Verenigingsraad

VVN,  Stationsstraat 79a, Amersfoort

12.30 – 15.00 uur

Maandag 6 november

Vergadering bestuur

 

10.00 – 12.00 uur

Dinsdag 7 november

Fietscontrole

Vredeveldschool, Tuinstraat, Assen

08.15 u

 

Dinsdag 7 november

Fietscontroles

CBS De Scharmhof,
Scharmbarg, Assen

08.15 uur

 

Woensdag 8 november

Fietscontroles
Noordenveld

OBS De Elsakker,
Schoolstraat 5,
Westervelde

08.30 u

 

Vrijdag 10 november

Fietscontrole

RKBS De Regenboog,
Tuinstraat Assen

08.15 uur

10 november

Wintertestdagen
Garage VanVeen

Zendmastweg,
Assen

09.00 – 16.00 uur

11 november

Wintertestdagen
Garage VanVeen

Zendmastweg,
Assen

09.00 – 16.00 uur

Woensdag 15 november

Fietscontrole

GBS De Cirkel, Pr. Bernhardstraat, Assen

08.15 u

 

 

 

 

online uw verkeerskennis opfrissen

Daarna kunt u zich eventueel aanmelden voor een Opfriscursus (theorie en praktijk) in Assen.
Deze wordt weer gehouden in oktober 2017.

Het programma bestaat die dag uit drie delen. U wordt ingedeeld op de ochtend of de middag (voorkeur s.v.p. aangeven). De theorie en workshops worden gegeven op een locatie in Assen.

A.  Theorie gedeelte:
Voorlichting over (nieuwe) verkeersregels en een quiz.

B.  De rit:
Een rit in de eigen auto duurt ongeveer 45 minuten. De rit wordt door de begeleider voor- en nabesproken met de deelnemer. De begeleider vertelt wat er goed en minder goed gaat en geeft zo nodig een (vrijblijvend) advies aan de deelnemer. Na afloop krijgt u een ritverslag.

C.  De Workshops:
Test van uw gezichtsvermogen, uw gehoor en reactiesnelheid. Voor de test van gezichtsvermogen en gehoor komen Beter Horen en Pearle Opticien. Deelnemers krijgen een deelnamecertificaat, brochures en een naslagwerk mee naar huis.

Interesse? Meld u nu vast aan zodat u van een plekje verzekerd bent.
Schriftelijke opgave bij Veilig Verkeer Nederland, afdeling Assen, p/a Koldakker 37, 9407 BR Assen, telefoon 0592-372275 of per e-mail info@vvnassen.nl
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en leeftijd en of u ’s ochtend of ’s middags wilt meedoen.

 

WELKOM
I
edereen heeft het recht om veilig de straat op te kunnen. Veilig Verkeer Nederland is de maatschappelijke organisatie , die zich inzet voor dat recht, door zoveel mogelijk mensen te inspireren, te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid.

Wij komen op voor veilige mobiliteit voor iedereen maar in het bijzonder voor de rechten van de kwetsbare weggebruikers: kinderen, ouderen en mensen met een functiebeperking.

Iedereen stelt zijn eigen eisen aan veilig verkeer. Een veilige school-thuisroute is belangrijk voor jonge kinderen maar niet van toepassing op ouderen. Zij hebben bijvoorbeeld meer belang bij het goed leren omgaan met de scootmobiel of een opfriscursus van de verkeersregels. 

De afdeling Assen probeert haar activiteiten zoveel mogelijk te verspreiden over de diverse doelgroepen.

Met de gemeente Assen hebben wij contact om, indien nodig, verkeerssituaties te verbeteren.

Een fijne buurt begint bij verkeersveilige straten.
U kunt ons altijd om hulp vragen bij het oplossen van knelpunten bij u in de buurt.

Verder organiseren wij acties om de aandacht te vestigen op schoolgaande en spelende kinderen en werken wij met u samen bij het veilig maken van uw buurt. Ook helpen wij ouderen om zich veiliger te voelen in het alsmaar drukker wordende verkeer. 

Voor meer informatie kijk bij projecten op deze website.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEILIGE WOONOMGEVING

 

U kent ze wel, straten waar veel te hard wordt gereden. Ouders die bij de school of sportclub haastig af en aan komen rijden. Kruispunten waar veilig oversteken een behoorlijke uitdaging is. Verkeerslichten die stelselmatig genegeerd worden.

Kom samen met Veilig Verkeer Nederland op voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in uw buurt. Veilig Verkeer Nederland, Afdeling Assen,  ontvangt graag uw signalen van verkeersonveiligheid en assisteert u waar mogelijk bij het komen tot oplossingen. info@vvnassen.nl

                      21ed862d890107b483cfb82ce59fcdd8.jpg