Waar ziet u ons deze maand?

Maandag 5 maart

Herinrichting Rijnstraat/Europaweg West

Gemeentehuis Assen, Noordersingel 33

11.00-12.00 uur

Maandag 5 maart

Overleg Bewonerscommissie Baggelhuizen

De Schakel
Witterhoofdweg, Assen

19.15 uur

Dinsdag 6 maart

Theorieles Fietscontroles

 

Van Lieflandschool, Witterhoofdweg, Assen

08.15 – 14.00 uur

Woensdag 7 maart

Vrijwilligersbijeenkomst

De Componist
Paganinilaan 15, Assen

14.00 - 16.00 uur

Woensdag 7 maart

Verkeersouderbijeenkomst

Gemeentelijke bijeenkomst Aa & Hunze

19.30 uur

Donderdag 8 maart

Overleg met  ANWB

ANWB
Zwedenlaan 22
9403 DE Assen

09.30-11.00 uur

Vrijdag 9 maart

Fietscontrole

KC Valkenhorst
Bremstraat 14
9404 GD Assen

08.15 uur

Dinsdag 13 maart

Verkiezingsdebat m.b.t. fietspaden Assen

Podium Zuidhaege, Assen

19.30 uur

Woensdag 14 maart

Lezing/verkeersquiz

GGZ Tripolis
Beilerstraat 197

09.30 – 12.00 uur

Woensdag 14 maart

Regio-overleg Zuidwest en Noord

Hoogeveen

19:30-22:00 uur

Vrijdag 16 maart

Fietsvaardigheidslessen

Het Octaaf, Witterhoofdweg, Assen

08.30 uur

Maandag 19 maart

Fietscontroles +
Fietsvaardigheidslessen

Van Lieflandschool, Witterhoofdweg, Assen

09.00 - 14.00 uur

Maandag 19 maart

Verkeersouderbijeenkomst

Gemeentelijke bijeenkomst Noordenveld

19.30 uur

Dinsdag 20 maart

Reactietester/ Voorlichting

Vestepraat,
Kloosterveen

10.00 - 12.00 uur

Dinsdag 20 maart

Dode Hoek
(ondersteuning verkeersouder)

OBS Het Sterrenschip
Schoolstraat 31,
9408 MB Assen


09.00 – 11.00 u

Donderdag 22 maart

Verkeersouderbijeenkomst

Gemeentelijke bijeenkomst Tynaarlo

19.30 uur

Maandag 26 maart

Verkeersouderbijeenkomst

Gemeentelijke bijeenkomst Midden Drenthe

19.30 uur

 

 

online uw verkeerskennis opfrissen

Daarna kunt u zich eventueel aanmelden voor een Opfriscursus (theorie en praktijk) in Assen.
Deze wordt weer gehouden op 19 april 2018.

Het programma bestaat die dag uit drie delen. U wordt ingedeeld op de ochtend of de middag (voorkeur s.v.p. aangeven). De theorie en workshops worden gegeven op een locatie in Assen.

A.  Theorie gedeelte:
Voorlichting over (nieuwe) verkeersregels en een quiz.

B.  De rit:
Een rit in de eigen auto duurt ongeveer 45 minuten. De rit wordt door de begeleider voor- en nabesproken met de deelnemer. De begeleider vertelt wat er goed en minder goed gaat en geeft zo nodig een (vrijblijvend) advies aan de deelnemer. Na afloop krijgt u een ritverslag.

C.  De Workshops:
Test van uw gezichtsvermogen, uw gehoor en reactiesnelheid. Voor de test van gezichtsvermogen en gehoor komen Beter Horen en Pearle Opticien. Deelnemers krijgen een deelnamecertificaat, brochures en een naslagwerk mee naar huis.

Interesse? Reageer vóór 6 april a.s.!
Schriftelijke opgave bij Veilig Verkeer Nederland, afdeling Assen, p/a Koldakker 37, 9407 BR Assen, telefoon 0592-372275 of per e-mail info@vvnassen.nl
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en leeftijd en of u ’s ochtend of ’s middags wilt meedoen. Deze cursus wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe en de Gemeente Assen.

 

WELKOM
I
edereen heeft het recht om veilig de straat op te kunnen. Veilig Verkeer Nederland is de maatschappelijke organisatie , die zich inzet voor dat recht, door zoveel mogelijk mensen te inspireren, te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid.

Wij komen op voor veilige mobiliteit voor iedereen maar in het bijzonder voor de rechten van de kwetsbare weggebruikers: kinderen, ouderen en mensen met een functiebeperking.

Iedereen stelt zijn eigen eisen aan veilig verkeer. Een veilige school-thuisroute is belangrijk voor jonge kinderen maar niet van toepassing op ouderen. Zij hebben bijvoorbeeld meer belang bij het goed leren omgaan met de scootmobiel of een opfriscursus van de verkeersregels. 

De afdeling Assen probeert haar activiteiten zoveel mogelijk te verspreiden over de diverse doelgroepen.

Met de gemeente Assen hebben wij contact om, indien nodig, verkeerssituaties te verbeteren.

Een fijne buurt begint bij verkeersveilige straten.
U kunt ons altijd om hulp vragen bij het oplossen van knelpunten bij u in de buurt.

Verder organiseren wij acties om de aandacht te vestigen op schoolgaande en spelende kinderen en werken wij met u samen bij het veilig maken van uw buurt. Ook helpen wij ouderen om zich veiliger te voelen in het alsmaar drukker wordende verkeer. 

Voor meer informatie kijk bij projecten op deze website.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEILIGE WOONOMGEVING

 

U kent ze wel, straten waar veel te hard wordt gereden. Ouders die bij de school of sportclub haastig af en aan komen rijden. Kruispunten waar veilig oversteken een behoorlijke uitdaging is. Verkeerslichten die stelselmatig genegeerd worden.

Kom samen met Veilig Verkeer Nederland op voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in uw buurt. Veilig Verkeer Nederland, Afdeling Assen,  ontvangt graag uw signalen van verkeersonveiligheid en assisteert u waar mogelijk bij het komen tot oplossingen. info@vvnassen.nl

                      21ed862d890107b483cfb82ce59fcdd8.jpg