Waar ziet u ons de komende maanden?

Maandag 2 juli

Voorlichtingsdag

ISK
Merwedestraat 16
9406 RM Assen

09.00-14.00 uur

Maandag 9 juli

Vergadering bestuur

 

10.00 uur

Zaterdag 28 juli

Fietslessen
+ alcoholbrillen
+Focus op de Weg,

Vluchtelingenwerk Assen, Overcingellaan 17

9.50 – 12.30 uur

Zaterdag 25 augustus

VVN-dag
o.a Auto te Water

Zwembad Erica


gratis toegang en deelname

10.30-16.00 uur

Zondag 26 augustus

VVN-dag
o.a Auto te Water

Zwembad Vledder

gratis toegang en deelname

10.30-16.00 uur

Zondag 2 september

VVN-dag

o.a Auto te Water

Zwembad Annen

gratis toegang en deelname

10.30-16.00 uur

Zaterdag 8 september

Open Dag

Gratis toegang

Koers
Rijksweg 198
Hoogersmilde

10.00- 16.00 uur

Zaterdag 8 september

Fietslessen
+ theorie + afleiding in het verkeer

Vluchtelingenwerk Assen, Overcingellaan 17

9.30 – 12.30 uur

Afbeeldingsresultaat voor pearle assen        Afbeeldingsresultaat voor hans anders

 

 

online uw verkeerskennis opfrissen

Daarna kunt u zich eventueel aanmelden voor een Opfriscursus (theorie en praktijk) in Assen.
Deze wordt weer gehouden op 18 oktober 2018.

Het programma bestaat die dag uit drie delen. U wordt ingedeeld op de ochtend of de middag (voorkeur s.v.p. aangeven). De theorie en workshops worden gegeven op een locatie in Assen.

A.  Theorie gedeelte:
Voorlichting over (nieuwe) verkeersregels en een quiz.

B.  De rit:
Een rit in de eigen auto duurt ongeveer 45 minuten. De rit wordt door de begeleider voor- en nabesproken met de deelnemer. De begeleider vertelt wat er goed en minder goed gaat en geeft zo nodig een (vrijblijvend) advies aan de deelnemer. Na afloop krijgt u een ritverslag.

C.  De Workshops:
Test van uw gezichtsvermogen, uw gehoor en reactiesnelheid. Voor de test van gezichtsvermogen komt Pearle Opticien en voor het gehoor komt Hans Anders.
Deelnemers krijgen een deelnamecertificaat, brochures en een naslagwerk mee naar huis.

Interesse? Reageer uiterlijk 5 oktober a.s.!
Schriftelijke opgave bij Veilig Verkeer Nederland, afdeling Assen, p/a Koldakker 37, 9407 BR Assen, telefoon 0592-372275 of per e-mail info@vvnassen.nl
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en leeftijd en of u ’s ochtend of ’s middags wilt meedoen. Deze cursus wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe en de Gemeente Assen.

 

WELKOM
I
edereen heeft het recht om veilig de straat op te kunnen. Veilig Verkeer Nederland is de maatschappelijke organisatie , die zich inzet voor dat recht, door zoveel mogelijk mensen te inspireren, te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid.

Wij komen op voor veilige mobiliteit voor iedereen maar in het bijzonder voor de rechten van de kwetsbare weggebruikers: kinderen, ouderen en mensen met een functiebeperking.

Iedereen stelt zijn eigen eisen aan veilig verkeer. Een veilige school-thuisroute is belangrijk voor jonge kinderen maar niet van toepassing op ouderen. Zij hebben bijvoorbeeld meer belang bij het goed leren omgaan met de scootmobiel of een opfriscursus van de verkeersregels. 

De afdeling Assen probeert haar activiteiten zoveel mogelijk te verspreiden over de diverse doelgroepen.

Met de gemeente Assen hebben wij contact om, indien nodig, verkeerssituaties te verbeteren.

Een fijne buurt begint bij verkeersveilige straten.
U kunt ons altijd om hulp vragen bij het oplossen van knelpunten bij u in de buurt.

Verder organiseren wij acties om de aandacht te vestigen op schoolgaande en spelende kinderen en werken wij met u samen bij het veilig maken van uw buurt. Ook helpen wij ouderen om zich veiliger te voelen in het alsmaar drukker wordende verkeer. 

Voor meer informatie kijk bij projecten op deze website.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEILIGE WOONOMGEVING

 

U kent ze wel, straten waar veel te hard wordt gereden. Ouders die bij de school of sportclub haastig af en aan komen rijden. Kruispunten waar veilig oversteken een behoorlijke uitdaging is. Verkeerslichten die stelselmatig genegeerd worden.

Kom samen met Veilig Verkeer Nederland op voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in uw buurt. Veilig Verkeer Nederland, Afdeling Assen,  ontvangt graag uw signalen van verkeersonveiligheid en assisteert u waar mogelijk bij het komen tot oplossingen. info@vvnassen.nl

                      21ed862d890107b483cfb82ce59fcdd8.jpg