De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te minimaliseren, raken ook onze activiteiten. Daarom volgen wij de landelijke adviezen op. 
De gezondheid van onze vrijwilligers, medewerkers en alle andere betrokkenen bij onze activiteiten staat voor ons voorop.

Al onze publieksactiviteiten worden voorlopig tot 1 juni geannuleerd of uitgesteld.

PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN 2020

Veilig Verkeer Nederland volgt alle aangekondigde maatregelen. Dat betekent dat al onze activiteiten tot 1 juni waar meerdere mensen bij aanwezig zouden zijn, spijtig genoeg, niet door kunnen gaan. De gezondheid van onze vrijwilligers en alle andere betrokkenen bij onze activiteiten staat voor ons voorop.
Vanwege de huidige maatregelen wordt het VVN Praktisch Verkeersexamen geannuleerd voor de maanden april en mei. Waarom deze hele maanden? Hoewel de scholen op dit moment tot en met 28 april gesloten zijn (tot na de meivakantie dus), is nog onduidelijk wat er daarna gaat gebeuren. En als we te snel alweer een Praktisch Verkeersexamen organiseren, hebben de kinderen ook weinig tijd gehad om te oefenen en scholen om de lessen weer op te starten.
De beste optie lijkt ons het PVE te verplaatsen naar het volgend schooljaar (dan groep 7 en 8 tegelijk).
We hebben er begrip voor dat zodra de scholen weer kunnen starten men veel lesstof zal moeten inhalen en dat verkeerseducatie dan niet op het prioriteitenlijstje staat.

De definitieve route is hiernaast vermeld evenals de PowerPointpresentatie.

Het PVE voor De Boei, De Meander en de Internationale Schakelklas zal 18 juni plaatsvinden.
Hetzelfde geldt voor de Van Lieflandschool op een andere datum.
De leerlingen van deze scholen fietsen een andere route.

ONLIne uw verkeerskennis opfrissen

Daarna kunt u zich eventueel aanmelden voor een Opfriscursus (theorie en praktijk) in Assen.
Deze wordt weer gehouden op donderdag 8 oktober 2020.

Het programma bestaat die dag uit drie delen. U wordt ingedeeld op de ochtend of de middag (voorkeur s.v.p. aangeven). De theorie en workshops worden gegeven op een locatie in Assen.

A.  Theorie gedeelte:
Voorlichting over (nieuwe) verkeersregels en een quiz.

B.  De rit:
Een rit in de eigen auto duurt ongeveer 45 minuten. De rit wordt door de begeleider voor- en nabesproken met de deelnemer. De begeleider vertelt wat er goed en minder goed gaat en geeft zo nodig een (vrijblijvend) advies aan de deelnemer. Na afloop krijgt u een ritverslag.

C.  De Workshops:
Test van uw gezichtsvermogen, uw gehoor en reactiesnelheid. Voor de test van gezichtsvermogen komt Pearle Opticien en voor het gehoor komt Auditiek Lammers.
Deelnemers krijgen een deelnamecertificaat, brochures en een naslagwerk mee naar huis.

Interesse? U kunt zich al opgeven. VOL=VOL
Schriftelijke opgave bij Veilig Verkeer Nederland, afdeling Assen, p/a Koldakker 37, 9407 BR Assen, telefoon 0592-372275 of per e-mail info@vvnassen.nl
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en leeftijd en of u ’s ochtend of ’s middags wilt meedoen. Deze cursus wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe en de Gemeente Assen.21ed862d890107b483cfb82ce59fcdd8.jpg

WELKOM
I
edereen heeft het recht om veilig de straat op te kunnen. Veilig Verkeer Nederland is de maatschappelijke organisatie , die zich inzet voor dat recht, door zoveel mogelijk mensen te inspireren, te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid.

Wij komen op voor veilige mobiliteit voor iedereen maar in het bijzonder voor de rechten van de kwetsbare weggebruikers: kinderen, ouderen en mensen met een functiebeperking.

Iedereen stelt zijn eigen eisen aan veilig verkeer. Een veilige school-thuisroute is belangrijk voor jonge kinderen maar niet van toepassing op ouderen. Zij hebben bijvoorbeeld meer belang bij het goed leren omgaan met de scootmobiel of een opfriscursus van de verkeersregels. 

De afdeling Assen probeert haar activiteiten zoveel mogelijk te verspreiden over de diverse doelgroepen.

Met de gemeente Assen hebben wij contact om, indien nodig, verkeerssituaties te verbeteren.

Een fijne buurt begint bij verkeersveilige straten.
U kunt ons altijd om hulp vragen bij het oplossen van knelpunten bij u in de buurt.

Verder organiseren wij acties om de aandacht te vestigen op schoolgaande en spelende kinderen en werken wij met u samen bij het veilig maken van uw buurt. Ook helpen wij ouderen om zich veiliger te voelen in het alsmaar drukker wordende verkeer. 

Voor meer informatie kijk bij projecten op deze website.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEILIGE WOONOMGEVING

 

U kent ze wel, straten waar veel te hard wordt gereden. Ouders die bij de school of sportclub haastig af en aan komen rijden. Kruispunten waar veilig oversteken een behoorlijke uitdaging is. Verkeerslichten die stelselmatig genegeerd worden.

Kom samen met Veilig Verkeer Nederland op voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in uw buurt. Veilig Verkeer Nederland, Afdeling Assen,  ontvangt graag uw signalen van verkeersonveiligheid en assisteert u waar mogelijk bij het komen tot oplossingen. info@vvnassen.nl


            Afbeeldingsresultaat voor pearle assen