Opfriscursus verkeer donderdag 11 april 2024 

Automobilisten kunnen weer meedoen aan de Opfriscursus georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Noord Drenthe.

De opfriscursus is bedoeld voor mensen van zestig jaar en ouder die vaak lang geleden het rijbewijs hebben gehaald. Hoe zit het met de verkeersregels. En bent u op de hoogte van de nieuwste verkeersregels en verkeersborden? Wie autorijdt wil dat graag zo lang mogelijk blijven doen. Maar het moet wel veilig blijven. Voor jezelf en anderen.

Mensen (o.a. senioren) zijn kwetsbaar, doordat zij vaak lang geleden het rijbewijs gehaald. Het verkeer is de laatste jaren snel aan het veranderen; het wordt steeds drukker. Intussen zijn verkeersregels en -situaties veranderd. Het verkeer doet een groot beroep op uw vaardigheden zoals: waarnemen, reageren en concentreren. Daarnaast ontwikkelt iedere automobilist een eigen rijstijl. Hierin sluipen routines die voor verbetering vatbaar zijn. 

Om nog lange tijd veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen is het mogelijk dat automobilisten in ontspannen sfeer hun rijvaardigheid kunnen testen, evenals reactiesnelheid, gezichtsvermogen en gehoor.

Aan de hand van een rit in de eigen auto ontvangen de deelnemers een aantal deskundige adviezen van een hiervoor speciaal opgeleide rijinstructeur. Hierbij is absoluut geen sprake van een examen en men behoudt het rijbewijs.

Het programma bestaat die dag uit drie delen. U wordt ingedeeld op de ochtend of de middag (voorkeur s.v.p. aangeven).
De theorie en workshops worden gegeven in het Markehuus, Scharmbarg 35, Assen (Peelo). Er is voldoende parkeerplaats aanwezig bij het winkelcentrum of achter de sporthal.

A.  Theorie gedeelte:
Voorlichting over (nieuwe) verkeersregels door Rijschool Hartenhof.

B.  De rit:
Een rit in de eigen auto duurt ongeveer 45 minuten. De rit wordt door de rijinstructeur voor- en nabesproken met de deelnemer. De rijinstructeur vertelt wat er goed en minder goed gaat en geeft zo nodig een (vrijblijvend) advies aan de deelnemer. Na afloop krijgt u een ritverslag.

C.  De Workshops:
Test van uw gezichtsvermogen en reactiesnelheid. Voorlichting over MONO.
Deelnemers krijgen een deelnamecertificaat, brochures en een naslagwerk mee naar huis.

Deelname is gratis.
Deelnemers uit alle gemeenten van Drenthe kunnen meedoen.

Interesse? U kunt zich nu al opgeven. Reageer zo spoedig mogelijk. VOL=VOL
Schriftelijke opgave bij Veilig Verkeer Nederland, afdeling Noord Drenthe, p/a Koldakker 37, 9407 BR Assen of  per e-mail info@vvnassen.nl met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en leeftijd en of u ’s ochtend of ’s middags wilt meedoen.
Deze cursus wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe.

Een filmpje met meer uitleg:
https://youtu.be/Zu9IKCo7OOc