Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Veilig Verkeer Nederland is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Privacy
Veilig Verkeer Nederland slaat geen persoonlijke gegevens op van bezoekers van de website, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. De informatie die door de website wordt gebruikt om u op maat te bedienen, zoals uw naam en postcode, wordt niet opgeslagen in een gegevensbestand en blijft niet bewaard na uw bezoek aan onze site. Informatie die u aan Veilig Verkeer Nederland verstrekt wordt niet aan derden overhandigd.

Copyright
Alle rechten voorbehouden.

Alle werken en informatie op deze website zijn beschermd door het auteursrecht en/of databankenrecht van Veilig Verkeer Nederland. Als gebruiker mag u de informatie op beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken.

Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven of met schriftelijke toestemming van Veilig Verkeer Nederland.