VRIJWILLIGERS

Veilig Verkeer Nederland is heel dichtbij. Ons werk ligt letterlijk op straat. Wellicht zelfs in uw straat. 
Veilig Verkeer Nederland heeft plaats voor iedereen die zich wil inzetten voor een veilig verkeer.

VVN is een vereniging van mensen die het belang van veilig verkeer onderkennen en zich daarvoor willen inzetten.Op gemeentelijk niveau zijn afdelingsbestuurders de spil waar het om draait; districtsbestuurders en specialistische vrijwilligers zetten zich in op provinciaal niveau. 

Vrijwilligers vormen een belangrijke pijler van de organisatie. In heel Nederland zijn ongeveer 4.500 vrijwilligers actief voor veilig verkeer. Zij zetten acties op touw, pakken verkeersonveilige situaties aan, doen fietscontroles, enz. Op scholen zijn verkeersouders actief. 

Het vrijwilligerswerk bij Veilig Verkeer Nederland is uitdagend, leerzaam en veelzijdig. Bovendien hebben wij onze vrijwillgers veel te bieden. Zo kan men bijvoorbeeld kosteloos deelnemen aan verschillende trainingen. De afdeling Noord Drenthe/Assen heeft op dit moment 35 vrijwilligers. Ook u bent welkom.

Veilig Verkeer Nederland drijft op vrijwilligers. U bent dus heel belangrijk voor ons. Zonder uw hulp kan onze afdeling niet bestaan. Als vrijwilliger levert u een onmisbare bijdrage aan de verkeersveiligheid. Zonder vrijwilligers geen Veilig Verkeer Nederland. Het vrijwilligerswerk bij VVN is nuttig, veelzijdig en geeft voldoening. Uw hulp is van onschatbare waarde.
Samen overleggen we waar u interessen naar uit gaat. Wat wilt u doen? Hoeveel tijd heeft u daarvoor? Welke kwaliteiten bezit u? Bent u een doener die graag de handen uit de mouwen steekt? Liggen uw interesses op het gebied van kinderen of spreekt u liever met/voor volwassenen? Houdt u van organiseren of schrijft u liever voor de website?

Vrijwilligersverzekering
Veilig Verkeer Nederland heeft voor al haar vrijwilligers de VNG Vrijwilligerspolis afgesloten. Dit is een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers. Een vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van VVN.
Dit kan ook een vrijwilliger zijn die een geringe vrijwilligersveroeding ontvangt.

images?q=tbn:ANd9GcR-EinTUNLIXQro-uPEaf-