Privacy Verklaring

Dit is de privacyverklaring van Veilig Verkeer Nederland (VVN), gevestigd te Amersfoort. VVN respecteert de privacy van de gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat VVN uw gegevens overeenkomstig dit privacystatement gebruikt.

VVN verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de vereniging verwerkt ten behoeve van het aangaan van lidmaatschappen, donateurschappen, het uitvoeren van koopovereenkomsten en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. VVN stelt geen gegevens over bezoekers van de website ter beschikking aan derden noch worden deze voor externe marketingdoeleinden aangewend.

De website kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestandjes die automatisch worden bewaard op de harde schijf van uw computer. De in deze bestandjes opgeslagen informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Dit biedt de mogelijkheid om de toegang tot de website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd telkens als cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan wordt verhinderd.

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. VVN kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over het privacybeleid van Veilig Verkeer Nederland dan kunt u die richten aan info@vvn.nl of telefonisch via 088 5248800.