VERKEERSOUDERS

Iedereen wil dat zijn kind veilig naar school kan lopen of fietsen. Het is belangrijk dat de kinderen daar wat hulp bij krijgen. Van verkeersouders bijvoorbeeld! Als VVN Verkeersouder help je op de basisschool om kinderen wegwijs te maken in het verkeer. In de klas, op het schoolplein of in de buurt van de school.
Verkeersouders zijn vrijwilligers die op de basisschool werken aan een verkeersveilige schoolomgeving voor kinderen. Zij zetten verkeersveiligheid hoog op de agenda, helpen bij de uitvoering van activiteiten en vragen aandacht voor verkeersveiligheid; in de directe omgeving van de school en op routes die kinderen van en naar school afleggen. 

Basisscholen zijn altijd blij met ouders die een handje willen helpen. Ook op het gebied van verkeer is het fijn als er ouders zijn die zich daar voor inzetten. Een VVN Verkeersouder helpt de school bij alles dat met verkeer te maken heeft.

Ouders betrekken
Ouders spelen een belangrijke rol in de verkeersopvoeding. Dat begint bij het goede voorbeeld geven in het verkeer. Kinderen kopiëren namelijk gedrag zoals ze dat bij anderen zien. Op veel basisscholen gelden afspraken over verkeer en verkeersveiligheid. Als VVN Verkeersouder kun je (een rol spelen om) andere ouders (te) informeren over hoe ze hun kinderen kunnen helpen in het verkeer en over de verkeersafspraken op jouw school.

Verkeersprojecten organiseren op school
Kinderen krijgen het vak verkeer op school. Hoewel leerkrachten het heel belangrijk vinden dat kinderen daarbij ook hun vaardigheden oefenen, komen ze daar niet altijd aan toe. Daar kan jij bij helpen! Met de materialen van Veilig Verkeer Nederland organiseer je (samen met school en/of andere ouders) het VVN Verkeersexamen, voer je een fietscheck uit, help je bij een oversteekles of doe je met de kinderen een verkeersspeurtocht.

Verkeersveiligheid bij school verbeteren
Misschien herken je het: drukte en onoverzichtelijke situaties bij het brengen en halen van de kinderen. Soms speelt er ook meer en zijn er bijvoorbeeld parkeerproblemen of is er een onveilige oversteekplaats in de buurt van school. We horen vaak dat iemand VVN Verkeersouder wordt, omdat hij/zij samen met Veilig Verkeer Nederland iets wil doen aan de verkeerssituatie of het verkeersgedrag bij school.

Meld je aan als VVN-Verkeersouder via onderstaande link:
https://vvn.allsolutions.nl/?qvActie=launchMvowf1

Tien gouden regels

De Tien Gouden Regels voor een veilige schoolomgeving helpen bij het veiliger maken van de directe schoolomgeving.

  1. De route naar school is veilig: Kinderen moeten veilig van huis naar school kunnen lopen of fietsen. Door het maken van een schoolroutekaart kunnen scholen, ouders en kinderen inventariseren welke verkeersknelpunten zich onderweg voordoen.
  2. De straat voor school is veilig: De straat voor school is bij voorkeur geheel autovrij. Dit klinkt radicaal, maar is vaak prima uitvoerbaar. Het is bijvoorbeeld mogelijk straten tijdelijk af te sluiten voor auto's, met name op de momenten dat de school begint en uitgaat. Ook kan ter hoogte van de schoolingang een 'knip' worden aangebracht, zodat een doodlopende straat ontstaat. Is dat niet mogelijk, dan moet de straat voor school in elk geval worden ingericht als verblijfsgebied of als schoolerf. Hier hebben kinderen prioriteit. Auto's mogen slechts stapvoets rijden en moeten zich aanpassen aan lopende en fietsende kinderen.
  3. Er is een veilige oversteekplaats...: Als de straat voor school niet autovrij is, zorg dan voor een veilige oversteekplaats. Het liefst een zebrapad op een plateau, zo nodig met vluchtheuvel of wegversmalling. Uiteraard is het van belang dat kinderen bij het oversteken voldoende uitzicht hebben. Geparkeerde auto's in de buurt van de oversteekplaats zijn dan ook uit den boze.
  4. ... en een veilige schooluitgang: Als kinderen na een dag stilzitten uit school komen, hebben zij vaak de neiging om pardoes de straat op te rennen. Waar nodig, zijn er hekjes op de stoep om dat te voorkomen.
  5. Kinderen hebben onbelemmerd uitzicht: Geparkeerde en stilstaande auto's maken de straat voor kinderen onoverzichtelijk. Daarom is een parkeer- of stopverbod, ongeveer 25 meter links en rechts van de schoolingang, een vereiste. Parkeren op de stoep wordt bij voorkeur fysiek onmogelijk gemaakt.
  6. Voor ouders is er voldoende wachtruimte: Er is voldoende ruimte voor wachtende ouders op de stoep en/of op het schoolplein, met een mogelijkheid om te schuilen. Dat is een vriendelijk gebaar naar ouders die hun kinderen lopend of met de fiets ophalen.
  7. Er zijn fietsenrekken voor de ouders...: Er zijn voldoende goed geplaatste fietsenrekken of -hekjes voor ouders die hun kind met de fiets komen brengen of halen.
  8. ... en voor de kinderen is er een goede fietsenstalling met voldoende rekken: Er zijn voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen van leerlingen. Ieder kind dat op fietsafstand van school woont moet zijn / haar fiets op school kunnen stallen. De fietsenrekken zijn bij voorkeur overdekt, moeten stevig zijn en voldoende ruimte bieden.
  9. De schoolbus krijgt de beste parkeerplek: Bij veel scholen komen schoolbusjes voor de naschoolse opvang. Deze hebben een gereserveerde parkeerplek, dicht bij de schooluitgang. Deze parkeerplek is voor kinderen bereikbaar zonder oversteken
  10. De school heeft een Verkeersouder en een verkeerscommissie: Het is belangrijk dat een Verkeersouder samen met een groepje betrokken ouders een verkeerscommissie vormt die zich speciaal bezighoudt met de verkeersveiligheid rond school. Hun eerste aandacht is er op gericht het zelf te voet en met de fiets naar school gaan van de kinderen mogelijk te maken en te stimuleren. Met ouders die om allerlei redenen met de auto komen moeten afspraken worden gemaakt.