VERKEERSOUDERS
Om startende verkeersouders te ondersteunen organiseren we, bij voldoende belangstelling, op dinsdagavond 10 juli (locatie nog te bepalen) een provinciale bijeenkomst ‘Aan de slag als verkeersouder'.
Meld je vóór 15 juni aan als belangstellende voor deze bijeenkomst via d.brust@vvn.nl  (vermeld hierbij naam verkeersouder, naam school, plaats en zo nodig welke vragen je hebt).
 

We gaan het in Drenthe anders doen!

Wat?

De VVN verkeersouderbijeenkomsten! Met ieders drukke agenda vragen we jullie één keer per jaar bij elkaar te komen voor een gemeentelijke bijeenkomst nieuwe stijl, vol uitwisseling, inspiratie en tips, dus die wil je niet missen! Deze zal in Assen plaatsvinden op maandag 16 oktober 2017.

Daarnaast zullen we twee keer per jaar inventariseren wat de behoefte aan ondersteuning van startende verkeersouders is. Denk aan info per email, telefonisch contact, een bijeenkomst of wellicht een online sessie. Op basis van de behoefte zullen we hier dan invulling aan geven. De\e mail ontvangen de verkeersouders van het Steunpunt Drachten.

We starten vanaf dit jaar alle avonden om 19.30u en sluiten uiterlijk 21.30u af en zijn (tenzij anders vermeld) te gast in het gemeentehuis. MR/OR-ouders, leerkrachten en directie zijn ook welkom.

In het najaar worst ook de jaarlijkse VVN kennisdag Noord georganiseerd. Voor verkeersouders die breder vrijwilligers in Noord willen ontmoeten onder het genot van eten en drinken, én meteen ook hun kennis bij willen scholen op het gebied van verkeersveiligheid. Meer info hierover later dit jaar.

En verder

 • Alle verkeersouders op school kunnen zich landelijk als verkeersouder aanmelden via de digitale link aanmeldformulier verkeersouders (let op! na aanmelding ontvang je een email met een bevestigingslink, je aanmelding wordt pas definitief/verwerkt als je die aangeklikt hebt).
 • Wil je een wijziging in adresgegevens doorgeven of je afmelden als verkeersouder, dan kun je dat doen door in te loggen op vvn.allsolutions.nl. U hebt uw persoonlijke inloggegevens ontvangen bij uw aanmelding als VVN Verkeersouder.

Verkeersouders zijn vrijwilligers die op de basisschool werken aan een verkeersveilige schoolomgeving voor kinderen. Zij zetten verkeersveiligheid hoog op de agenda, helpen bij de uitvoering van activiteiten en vragen aandacht voor verkeersveiligheid; in de directe omgeving van de school en op routes die kinderen van en naar school afleggen. 

 

Verkeersouders zijn onmisbaar op school

Zij organiseren projecten om kinderen te leren veilig aan het verkeer te laten deelnemen. Zij zetten acties op touw om andere ouders, leerkrachten en leerlingen bewust te maken van verkeersveiligheid.
Zij kennen de loop- en fietsroutes die de meeste kinderen nemen en beoordelen deze door met een 'verkeersveilig oog' te kijken of kinderen veilig zelfstandig naar school kunnen komen.

Verkeersouders krijgen goede ondersteuning vanuit het steunpunt van VVN in Drachten.  Er worden bijeenkomsten georganiseerd om verkeersouders in contact te brengen met elkaar en andere VVN-vrijwilligers.

Dodehoeklessen%20VVN%20DHL%20%283%29.jpg

Reken op ondersteuning

Als VVN verkeersouder kunt u rekenen op goede ondersteuning vanuit het Steunpunt van Veilig Verkeer Nederland in Drachten.
Wij organiseren lokale bijeenkomsten voor verkeersouders en brengen verkeersouders met elkaar en andere VVN-vrijwilligers in contact.
U kunt bij ons terecht voor inhoudelijk advies en ondersteuning bij de uitvoering van uw activiteiten.
U verkrijgt bij VVN materialen voor projecten en acties.
Daarnaast heeft u toegang tot exclusieve informatie en handleidingen voor VVN Verkeersouders via het Verkeersouderplein (website www.vvn.nl)

Gratis productpakket bij Verkeersouderlidmaatschap

Basisscholen kunnen het VVN Verkeersouderlidmaatschap afsluiten. Dit lidmaatschap biedt de school en de VVN Verkeersouder de mogelijkheid om ieder schooljaar gebruik te maken van vier gratis productpakketten. Elk productpakket bevat een handleiding voor het organiseren van een verkeersproject voor kinderen. En ieder pakket is voorzien van voldoende actiemateriaal om dit project met 100 leerlingen uit te voeren. Het materiaal in de productpakketten sluit aan op de Verkeerseducatielijn van Veilig Verkeer Nederland, maar kan ook prima los ingezet worden.
De school wordt gevraagd om jaarlijks aan minimaal één project mee te doen, maar meer is natuurlijk nog beter! De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 90,- per kalenderjaar. 
De VVN productpakketten zijn ook los verkrijgbaar in de webwinkel van Veilig Verkeer Nederland.

Tien gouden regels

De Tien Gouden Regels voor een veilige schoolomgeving helpen bij het veiliger maken van de directe schoolomgeving.

 1. De route naar school is veilig: Kinderen moeten veilig van huis naar school kunnen lopen of fietsen. Door het maken van een schoolroutekaart kunnen scholen, ouders en kinderen inventariseren welke verkeersknelpunten zich onderweg voordoen.
 2. De straat voor school is veilig: De straat voor school is bij voorkeur geheel autovrij. Dit klinkt radicaal, maar is vaak prima uitvoerbaar. Het is bijvoorbeeld mogelijk straten tijdelijk af te sluiten voor auto's, met name op de momenten dat de school begint en uitgaat. Ook kan ter hoogte van de schoolingang een 'knip' worden aangebracht, zodat een doodlopende straat ontstaat. Is dat niet mogelijk, dan moet de straat voor school in elk geval worden ingericht als verblijfsgebied of als schoolerf. Hier hebben kinderen prioriteit. Auto's mogen slechts stapvoets rijden en moeten zich aanpassen aan lopende en fietsende kinderen.
 3. Er is een veilige oversteekplaats...: Als de straat voor school niet autovrij is, zorg dan voor een veilige oversteekplaats. Het liefst een zebrapad op een plateau, zo nodig met vluchtheuvel of wegversmalling. Uiteraard is het van belang dat kinderen bij het oversteken voldoende uitzicht hebben. Geparkeerde auto's in de buurt van de oversteekplaats zijn dan ook uit den boze.
 4. ... en een veilige schooluitgang: Als kinderen na een dag stilzitten uit school komen, hebben zij vaak de neiging om pardoes de straat op te rennen. Waar nodig, zijn er hekjes op de stoep om dat te voorkomen.
 5. Kinderen hebben onbelemmerd uitzicht: Geparkeerde en stilstaande auto's maken de straat voor kinderen onoverzichtelijk. Daarom is een parkeer- of stopverbod, ongeveer 25 meter links en rechts van de schoolingang, een vereiste. Parkeren op de stoep wordt bij voorkeur fysiek onmogelijk gemaakt.
 6. Voor ouders is er voldoende wachtruimte: Er is voldoende ruimte voor wachtende ouders op de stoep en/of op het schoolplein, met een mogelijkheid om te schuilen. Dat is een vriendelijk gebaar naar ouders die hun kinderen lopend of met de fiets ophalen.
 7. Er zijn fietsenrekken voor de ouders...: Er zijn voldoende goed geplaatste fietsenrekken of -hekjes voor ouders die hun kind met de fiets komen brengen of halen.
 8. ... en voor de kinderen is er een goede fietsenstalling met voldoende rekken: Er zijn voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen van leerlingen. Ieder kind dat op fietsafstand van school woont moet zijn / haar fiets op school kunnen stallen. De fietsenrekken zijn bij voorkeur overdekt, moeten stevig zijn en voldoende ruimte bieden.
 9. De schoolbus krijgt de beste parkeerplek: Bij veel scholen komen schoolbusjes voor de naschoolse opvang. Deze hebben een gereserveerde parkeerplek, dicht bij de schooluitgang. Deze parkeerplek is voor kinderen bereikbaar zonder oversteken
 10. De school heeft een Verkeersouder en een verkeerscommissie: Het is belangrijk dat een Verkeersouder samen met een groepje betrokken ouders een verkeerscommissie vormt die zich speciaal bezighoudt met de verkeersveiligheid rond school. Hun eerste aandacht is er op gericht het zelf te voet en met de fiets naar school gaan van de kinderen mogelijk te maken en te stimuleren. Met ouders die om allerlei redenen met de auto komen moeten afspraken worden gemaakt.