PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN 2024

 

Maandag 25 maart

Theoretisch Verkeersexamen

Noord Nederland

2025

PVE Norg

 

Dinsdag 14 mei 

PVE Assen

Start: Sporthal De Timp

Woensdag 15 mei

PVE Assen

Start: Sporthal De Timp

Donderdag 16 mei

PVE Assen

Start: Sporthal De Timp

Donderdag 23 mei

PVE Vries

Start: Parkeerplaats VAKO / Zwembad Vries

Woensdag 22 mei

PVE Roden

Start: Parkeerplaats Touwslager

Woensdag 22 mei

PVE Eelde

Start: De Veenvlinder, Boomgaard 1

Donderdag 23 mei

PVE Zuidlaren

Start: MFC De Ludinge, Zuidlaren

Vrijdag 31 mei

PVE Assen Herexamen

Start: Sporthal De Timp

Donderdag 6 juni

PVE Beilen

Start: Sporthal Drenthehal, Eursingerweg 1, Beilen

19 Juni 2025

PVE Westerbork

Start: OBS De Lindelaar +

Mei/juni 2024

PVE Smilde

 

Donderdag 20 juni

PVE Assen SO

Start: SBO De Boei /Meander/ ISK Weth. Bergerweg 2a, Assen

2025

PVE Westerveld

Startplaatsen Vledder, Diever en Dwingeloo

De definitieve routes treft u hiernaast aan.

Een filmpje:
https://youtu.be/gsCqjlJ1Rvg

===============================

Het Praktisch Verkeersexamen is een belangrijke activiteit van Veilig Verkeer Nederland naast onder andere het schriftelijk Verkeersexamen.

Het praktisch Verkeersexamen verdient het om serieus genomen te worden. Voor veel leerlingen is het een belangrijk examen. Daarnaast geeft het examen een stimulans aan praktische en theoretische verkeerseducatie op school en verkeersopvoeding thuis. Het is een goed moment om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, gaat het examen mee met zijn tijd. Het Verkeersexamen wordt ieder jaar in het voorjaar uitgevoerd. Binnen vier weken is een herexamen gepland voor gezakten maar ook voor de leerlingen die op de dag van het examen ziek zijn.

Uitgangspunten

De route
Basisschool leerlingen doen hun dagelijkse verkeerservaring op in een aantal vaste routes (naar school, sportclub, vriendjes etc.). Ze zijn te weinig ervaren en fysiek nog niet in staat in een geheel nieuwe omgeving hun verkeerskennis toe te passen. De route van het Verkeersexamen geeft de mogelijkheid essentiële verkeerskennis te toetsen.
Daarom gelden de volgende eisen aan de route:

  • De route gaat door een omgeving die ze uit de dagelijkse praktijk (kunnen) kennen
  • Er worden geen extra verkeersborden geplaatst op de route
  • Het overige verkeer wordt niet omgeleid

In de route van Assen zijn de volgende situaties opgenomen:

  • Links afslaan
  • Gelijkwaardige kruising
  • Voorrangskruising
  • Afslaan met voorsorteren
  • Verkeerslichten
  • Rotonde
  • Voetgangersgebied

Tijdens het examen worden de leerlingen beoordeeld door de verschillende
posten. Elke post wordt bemand door een vrijwilliger van VVN. Ter ondersteuning van de posten krijgen wij ieder jaar hulp van 75 vrijwilligers van Univé.


Voorbereiding op het Verkeersexamen
Leerlingen en ouders worden ruim van te voren op de hoogte gebracht van de route, zodat er genoeg tijd is om te oefenen.
Een leerling die de route kent, is tijdens het examen niet bang om verkeerd te rijden en kan zich volledig concentreren op het verkeer. Oefen de examenroute dus van tevoren.

Fietscontrole
Leerlingen kunnen een folder krijgen via school over de eisen die Veilig Verkeer Nederland stelt aan veilige fiets. De leerling mag alleen meedoen aan het praktisch Verkeersexamen op een goedgekeurde (dag)fiets. Hoe controleer je of je fiets in orde is, kijk het filmpje:

Normering
Leerlingen zijn geslaagd voor het praktisch Verkeersexamen als ze 80% van te behalen punten gehaald hebben. Bij verkeersgevaarlijk gedrag, zoals doorrijden bij een rood verkeerslicht, ernstige voorrangsfout of bij roekeloos gedrag is de leerling gezakt, ongeacht het behaalde aantal punten.

Terugkoppeling aan de leerlingen
De resultaten worden op de dag van het examen teruggekoppeld aan de leerkracht. De leerkracht kan de uitslag met de klas of individueel bespreken wat er wel en niet goed ging tijdens het Verkeersexamen en wat situaties zijn waar de leerlingen extra op moeten letten. Voor leerlingen die gezakt zijn, wordt er een herexamen aangeboden. Exacte datum zal worden gecommuniceerd via de school.

Aanmelden
Elke school krijgt van VVN Noord Drenthe/Assen een mail met een aanmeldingsformulier en leerlingenlijst, welke ingevuld ingestuurd dient te worden per mail. Aanmeldingen worden gedaan vanuit de school of een contactpersoon aangewezen door school. Formulieren kwijt? Geen nood, u kunt ze op deze pagina downloaden in rubriek bijlagen.

Vragen?
Heeft u vragen, dan kunt u deze per e-mail stellen aan info@vvnassen.nl en uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.