PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN 2020

Veilig Verkeer Nederland volgt alle aangekondigde maatregelen. Dat betekent dat al onze activiteiten tot 1 juni waar meerdere mensen bij aanwezig zouden zijn, spijtig genoeg, niet door kunnen gaan. De gezondheid van onze vrijwilligers en alle andere betrokkenen bij onze activiteiten staat voor ons voorop.
Vanwege de huidige maatregelen wordt het VVN Praktisch Verkeersexamen geannuleerd voor de maanden april en mei. Waarom deze hele maanden? Hoewel de scholen op dit moment tot en met 28 april gesloten zijn (tot na de meivakantie dus), is nog onduidelijk wat er daarna gaat gebeuren. En als we te snel alweer een Praktisch Verkeersexamen organiseren, hebben de kinderen ook weinig tijd gehad om te oefenen en scholen om de lessen weer op te starten.
De beste optie lijkt ons het PVE te verplaatsen naar het volgend schooljaar (dan groep 7 en 8 tegelijk).
We hebben er begrip voor dat zodra de scholen weer kunnen starten men veel lesstof zal moeten inhalen en dat verkeerseducatie dan niet op het prioriteitenlijstje staat.

De definitieve route is hiernaast vermeld evenals de PowerPointpresentatie.

 

=======================================


 

Het Praktisch Verkeersexamen is een belangrijke activiteit van Veilig Verkeer Nederland naast onder andere het schriftelijk Verkeersexamen. Het examen in Assen wordt georganiseerd

door de afdeling Assen en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Assen.

Het praktisch Verkeersexamen verdient het om serieus genomen te worden. Voor veel leerlingen is het een belangrijk examen. Daarnaast geeft het examen een stimulans aan praktische en theoretische verkeerseducatie op school en verkeersopvoeding thuis. Het is een goed moment om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, gaat het examen mee met zijn tijd. Vanaf 2014 is er een nieuwe route uitgezet met professionele begeleiding zodat de leerlingen veilig en serieus op pad kunnen. Het Verkeersexamen wordt ieder jaar in het voorjaar uitgevoerd. Binnen vier weken is een herexamen gepland voor gezakten maar ook voor
de leerlingen die op de dag van het examen ziek zijn.

Uitgangspunten

De route
Basisschool leerlingen doen hun dagelijkse verkeerservaring op in een aantal vaste routes (naar school, sportclub, vriendjes etc.). Ze zijn te weinig ervaren en fysiek nog niet in staat in een geheel nieuwe omgeving hun verkeerskennis toe te passen. De route van het Verkeersexamen geeft de mogelijkheid essentiële verkeerskennis te toetsen.
Daarom gelden de volgende eisen aan de route:

  • De route gaat door een omgeving die ze uit de dagelijkse praktijk (kunnen) kennen
  • Er worden geen extra verkeersborden geplaatst op de route
  • Het overige verkeer wordt niet omgeleid

In de route van Assen zijn de volgende situaties opgenomen:

  • Links afslaan
  • Gelijkwaardige kruising
  • Voorrangskruising
  • Afslaan met voorsorteren
  • Verkeerslichten
  • Rotonde
  • Voetgangersgebied

Tijdens het examen worden de leerlingen beoordeeld door de verschillende
posten. Elke post wordt bemand door een vrijwilliger van VVN. Ter ondersteuning van de posten krijgen wij dit jaar hulp van 75 vrijwilligers van Univé Rechtshulp.


Voorbereiding op het Verkeersexamen
Leerlingen en ouders worden ruim van te voren op de hoogte gebracht van de route, zodat er genoeg tijd is om te oefenen.
Een leerling die de route kent, is tijdens het examen niet bang om verkeerd te rijden en kan zich volledig concentreren op het verkeer. Oefen de examenroute dus van tevoren.

Fietscontrole
Leerlingen kunnen een folder krijgen via school over de eisen die Veilig Verkeer Nederland stelt aan veilige fiets. De leerling mag alleen meedoen aan het praktisch Verkeersexamen op een goedgekeurde (dag)fiets. Hoe controleer je of je fiets in orde is, kijk het filmpje:

Normering
Leerlingen zijn geslaagd voor het praktisch Verkeersexamen als ze 80% van te behalen punten gehaald hebben. Bij verkeersgevaarlijk gedrag, zoals doorrijden bij een rood verkeerslicht, ernstige voorrangsfout of bij roekeloos gedrag is de leerling gezakt, ongeacht het behaalde aantal punten.

Terugkoppeling aan de leerlingen
In de week na de meivakantie worden de resultaten teruggekoppeld aan de leerkracht. De leerkracht kan de uitslag met de klas of individueel bespreken wat er wel en niet goed ging tijdens het Verkeersexamen en wat situaties zijn waar de leerlingen extra op moeten letten. Voor leerlingen die gezakt zijn, wordt er een herexamen aangeboden later in het schooljaar. Exacte data zal worden gecommuniceerd via de school.

Aanmelden
Elke school krijgt van VVN Assen een brief en/of e-mail met een aanmeldingsformulier en leerlingenlijst, welke ingevuld ingestuurd dient te worden per e-mail. Aanmeldingen worden gedaan vanuit de school of een contactpersoon aangewezen door school. Formulieren kwijt? Geen nood, u kunt ze op deze pagina downloaden in rubriek bijlagen.

Vragen?
Heeft u vragen, dan kunt u deze per e-mail stellen aan info@vvnassen.nl en uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.Afbeeldingsresultaat voor unive rechtshulp